ขายของตลาดนัด – social media marketing ขายผักและผลไม้ที่ตลาดนัด


ขายของตลาดนัด – social media marketing ขายผักและผลไม้ที่ตลาดนัด
วิธีการโฆษณาขายผักและผลไม้ในสวนเกษตรผสมผสาน (น้อยหน่าและผักพื้นบ้านอื่นๆ) โดยการโพสต์แนะนำให้ลูกค้าและเพื่อนทาง social media ได้รู้จักก่อนที่จะนำไปขายจริงที่ตลาดนัด,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *