Viral Marketing กับสังคมไทย


Viral Marketing กับสังคมไทย
จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีใช้การตลาดแบบ Viral Marketing หรือการตลาดแบบไวรัส ซึ่งเป็นวิธีการสร้างสถานการณ์ที่ผิดแปลกในสังคมขึ้นเพื่อให้เกิดกระแสแพร่หลาย ตัวอย่าง เช่น คลิปนักศึกษามหาวิทยาลัยดังซ้อมเต้นหลีดแล้วทะเลาะกับรุ่นน้อง เพื่อโฆษณาขายขนมขบเขี้ยว,คลิปครูขว้างโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอรี่,คลิปนางเอก ออม สุชาร์เหวี่ยงแฟนคลัป เป็นต้น ภาพโฆษณาเหล่านี้ล้วนใช้ภาพของความรุนแรงในการนำเสนอเพื่อก่อให้เกิดกระแสในสังคมทั้งสิ้น แต่ถ้าหากเกิดการโฆษณาแบบนี้อยู่เรื่อยๆคนที่เสพสื่อประเภทนี้มากๆจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *