Viral Marketing là gì?


Viral Marketing là gì?
Sự phát triển vượt bậc của Internet khiến tốc độ của các lan truyền tin tức ngày càng nhanh.Việc lan truyền các nội dung (video, text, hỉnh ảnh…) theo kịch bản để truyền tải những thông điệp của các Marketer gọi là Viral Marketing (hay còn gọi là Marketing lan truyền). Để biết thêm thông tin về Viral Marketing, xem thêm tại http://www.vietviral.vn/viral-marketing-la-gi.html,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *