Viral Marketing — Virus Của Truyền Thông Hiện Đại


Viral Marketing — Virus Của Truyền Thông Hiện Đại
Spam là thông điệp lan truyền không định hướng và gây nên sự khó chịu cho người tiếp nhận. Còn Viral Markeing lại được coi là công cụ truyền thông vượt trội trong thời điểm hiện tại.Vậy ranh giới giữa spam và viral là như thế nào? Làm sao để bạn xây dựng được một nội dung lan truyền hiệu quả? Diễn giả Tuấn Hà, giám đốc của Vinalink, một trong những marketeer hàng đầu Việt Nam sẽ chia sẻ những kiến thức cần thiết trong video này giúp bạn phân biệt rõ và áp dụng thành công trong truyền thông.

http://trieumarketingonline.com,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *